Chính sách đổi – trả hàng

– Hàng hỏng/lỗi do nhà sản xuất quý khách báo lại cửa hàng trong vòng 03 ngày sau khi nhận hàng, shop sẽ bố trí đổi hàng cho quý khách.

– Hàng quý khách đã nhận nhưng không có nhu cầu sử dụng shop hỗ trợ đổi sang mặt hàng khác có giá trị bằng hoặc cao hơn, trong vòng 3 ngày và tính phí đổi trả hàng 10% (Đổi hàng tại các cơ sở của Shop).

×
Responsive Menu Clicked Image